Makalecin - Güncel Blog Yazıları

Türkiye’de internette yeni bir periyot başladı!

0 78

Türkiye’de internet alan isimleri yönetmeliği bugün alınan karar ile değişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı‘nın almış olduğu yeni karar Resmi Gazete de yayımlanarak resmiyete kavuştu. Pekala, yeni yönetmelikte bizleri neler bekliyor?

7/11/2010 tarihli ve 27752 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnternet Alan İsimleri Yönetmeliğinin 3 üncü hususunun birinci fıkrasının (b), (ğ) ve (h) bentleri aşağıdaki halde değiştirilmiş, tıpkı fıkranın (o) bendinde yer alan “kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını, üniversiteleri yahut milletlerarası kuruluşları” ibaresi “tarafları” olarak değiştirilmiştir.

  • b) Bakanlık: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını
  • ğ) Tahsise kapalı isimler listesi: Mevzuata, kamu tertibine ve genel ahlaka ters olma üzere sebeplerle tahsisine müsaade verilmeyen alan isimlerinden oluşan listeyi,
  • h) Tahsisi kısıtlı isimler listesi: Tarihi ve kültürel bedeller bakımından halka mal olmuş alan isimleri üzere isimlerden oluşan listeyi

Yönetmelik ile birlikte kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcılarının kullandığı “.kep.tr” uzantısı ise ikinci düzey alan isimleri listesine eklenerek güncelleme yapıldı.

Ayrıyeten alan ismi tahsislerinde yaşanan ihtilaflarda alternatif Uyuşmazlık Tahlil Hizmet Sağlayıcı (UÇHS) olarak belirlenmesine karar verildi.

BTK, internet alan isimlerine ait pazar şartları, uyuşmazlık sayıları üzere konuları dikkate alarak faaliyet gösterecek Uyuşmazlık Tahlil Hizmet Sağlayıcı sayısına üst hudut getirebilecek.

Ayrıyeten kayıt kuruluşları ve uyuşmazlık tahlil hizmet sağlayıcılara gerekli durumlarda yaptırımların uygulanması konusu da düzenlendi.

Kullanıcılara alan tahsisi yapan şirketler olan kayıt kuruluşlarına “TRABİS olarak isimlendirilen “.tr” ağ bilgi sistemine entegre olan sistemlerini ve yedeklerini Türkiye Cumhuriyeti hudutları içinde bulundurma” zorunluğu da getirildi.

Yeni yönetmelikte .tr altında tanımlanan alt alanlar ise aşağıdaki biçimde belirendi.

“.com” “.net” “.biz” “.info” “.bbs”

“.name” “.org” “.web” “.gen” “.av”

“.tv” “.dr” “.k12” “.tel” “.bel”

“.gov” “.edu” “.pol” “.tsk” “.kep”

Kaynak: Teknolojioku

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.